0

Jak nie stosować zawiesi linowych?

zawiesia linowe

Zawiesia linowe to jedno z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w przemyśle transportowym i nie tylko. Przynależą także często do zasadniczego wyposażenia powiązanego z dźwignicami, wspierając przenoszenie ładunków w zakładach wytwórczych różnych branż przemysłu. By ich stosowanie było bezpieczne i nie generowało zagrożeń dla ludzi oraz mienia, trzeba przestrzegać wskazówek wytwórcy zawiesi oraz stosować do ogólnych zaleceń dotyczących tego sprzętu.
Jednym z przypadków, na które należy zwrócić uwagę, są wszelkie odstępstwa od zwyczajnych warunków używania zawiesi linowych. Wymagane jest dla przykładu zmniejszenie głównego udźwigu zawiesi linowych w razie nierównomiernego obciążenia lub w przypadku podwieszania przy zastosowaniu zaczepu wiązanego. Dobrze wiedzieć, że kąt powyżej 60 stopni jest w przypadku zawiesi linowych zakazany.
Zakazuje się również stosowania zawiesi linowych w ługach i kwasach, czyli substancjach mocno sprzyjających powstawaniu korozji. W takich warunkach pomiędzy splotkami i drutami mogą powstawać wżery korozyjne, które są niewidoczne dla sprawdzającego, natomiast niszczą i osłabiają zawiesie linowe, a tym samym generują niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.
Wszelkie akcesoria do zawiesi linowych, takie jak okucia, również są otoczone przeciwwskazaniami do używania. Nie powinny być używane wtedy, gdy mają uszkodzenia mechaniczne, takie jak zmiażdżenia, pęknięcia, jakiekolwiek rysy, a również jeżeli są zniekształcone przez zgniecenie bądź wygięcie. Z pracy wyłącza zawiesie linowe także uszkodzenie połączeń zakończeń linowych, a także wyciągnięte partie splotu.
Zawiesi linowych nie można używać do zawieszania z opasaniem. Jedynym odstępstwem są elementy wielkogabarytowe, pod warunkiem, że przedsięweźmie się akcje chroniące zawiesie linowe przed obsunięciem oraz ładunku przed przechyleniem.
W żadnej sytuacji nie wolno używać zawiesi linowych nie mających aktualnych oznaczeń lub opatrzonych plakietkami, które są nieaktualne bądź nieczytelne.