0

Nieprawidłowe stosowanie zawiesi linowych

zawiesia

Zawiesia linowe to sprzęt produkowany z zaplatanej liny stalowej o różnej grubości oraz nośności. Jest podstawowym wyposażeniem stosowanym do transportu ładunków na obszarze zakładów przemysłowych. Używane są głównie do przenoszenia ładunków wielkogabarytowych, dobrze działają również w trudnym otoczeniu – są odporne na temperaturę oraz inne niedogodne czynniki.
Używanie zawiesi linowych związane jest z bardzo dużą odpowiedzialnością, a to pociąga za sobą konieczność obecności osób przeszkolonych oraz uprawnionych w tym obszarze.
Niewłaściwe stosowanie zawiesi linowych generuje bardzo poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób i ładunków. Niebezpieczeństwem tym otoczone są przede wszystkim osoby przebywające blisko ładunku i pracującego urządzenia, które w żadnym wypadku nie mogą znajdować się pod podwieszonym ładunkiem. Wyjątkową ostrożność trzeba zachować również wtedy, gdy ładunek w czasie przenoszenia jest niestabilny i kołysze się.
Przed każdym rozpoczęciem działań z zawiesiami linowymi trzeba wnikliwie sprawdzić ich stan, w celu znalezienia wszelkiego typu uszkodzeń w formie przetarć, pęknięć, załamań czy zgnieceń. Wszelkie tego typu wady są powodem do wycofania zawiesia z użycia. Zabrania się używania zawiesia linowego między innymi w takich przypadkach, jak wada splotki, usterka drutu na odcinku konkretnej długości, zagięcia powodujące odkształcenia. Konieczność regeneracji zawiesia linowego pojawia się również wówczas, kiedy wystąpiło rozszerzenie gardzieli haka o ponad 10%, dostrzeżono wżery rdzy lub uszkodzenia powstałe wskutek używania zawiesi linowych w wysokiej temperaturze lub blisko procesu spawania.
Dla kondycji zawiesi linowych niezwykle ważny jest także sposób ich magazynowania. Trzeba to robić tak, by uniknąć załamań, wystawienia na promieniowanie UV, wilgotność oraz kontakt z substancjami mogącymi naruszyć stan liny. Poza właściwą eksploatacją zawiesia linowe trzeba poddawać regularnym przeglądom. W przypadku dostrzeżenia usterek konieczne jest objęcie ich gruntowną regeneracją oraz ponownym testom.