0

Zakres wykorzystania żurawi słupowych

Żuraw Słupowy

Żurawie warsztatowe należą do urządzeń stacjonarnych dźwignicowych, które spełniają swoje zadania w wielu przedsiębiorstwach różnych branż. Wykorzystywane są zamiast mobilnych urządzeń, czyli wózków widłowych, suwnic czy wyciągarek. Żurawie to funkcjonalne maszyny poprawiające wydajność i bezpieczeństwo w miejscu pracy, są proste w zastosowaniu. Dzięki różnym sposobom mocowania urządzenia oraz wciągnika można je zaadaptować do konkretnych potrzeb. Żurawie słupowe i żurawie przyścienne podnoszą ładunki do 6,3 t. Są wykorzystywane do załadunku maszyn, podnoszenia elementów na stoły robocze i wymiany narzędzi o dużej wadze.

Wpływ konstrukcji żurawia na jego funkcjonalność

 Żurawie to podnośniki warsztatowe o dużym potencjale, ponieważ mogą być dopasowane do określonych procesów technologicznych a także warunków panujących w danym zakładzie czy warsztacie. Mogą służyć do obsługi konkretnego stanowiska pracy albo danego etapu produkcji. Jeżeli żuraw będzie wykorzystywany na przykład w warsztacie rzemieślniczym jego praca może obejmować całą powierzchnię pomieszczenia.

W takim przypadku żuraw obsłuży kilka procesów montażowych, produkcyjnych a także załadunkowych, stając się wszechstronną maszyną. Wybierając konkretny rodzaj żurawia trzeba wziąć pod uwagę powierzchnię obszaru, którą będzie obsługiwał, ważna jest jego wysokość i długość wysięgnika. Żuraw może być wyposażony w dodatkowe elementy takie jak uchwyty transportowe lub belki, co poprawi transportowanie konkretnych ładunków.

 Żurawie warsztatowe różnią się między sobą metodą posadowienia z wykorzystaniem cech konstrukcyjnych danego pomieszczenia. Żurawie słupowe mocowane są na fundamencie albo posadce z wykorzystaniem specjalnej przyłączeniowej płyty. Natomiast żurawie przyścienne przytwierdzane są do ściany lub ewentualnie do znajdujących się w hali słupów betonowych.

Żuraw słupowy z obrotem do 270 stopni z dużym wysięgiem i udźwigiem

 Żuraw słupowy ustawiany jest na posadzce a jego cechą charakterystyczną jest określony zakres obrotu wynoszący 270 stopni z wysięgiem do 7 lub 10 metrów, udźwig jest uzależniony od wysięgu ramienia i może wynosić do 1 lub 2 ton. Ograniczniki obrotu zapewniają dostosowanie ruchu ramienia do określonych potrzeb, żuraw słupowy może być wykorzystywany do podnoszenia produktów o niewielkiej masie własnej. Operator żurawia może w bezpieczny sposób nie tylko podnosić, ale również układać towary na palecie, mocując je za pomocą płyty przytwierdzonej kotwami.

Żuraw słupowy z obrotem do 270 stopni i mniejszym wysięgiem i udźwigiem

 Żuraw słupowy może wyróżniać się maksymalnym udźwigiem do 0,5 t i wysięgiem do 7 m, może być wykorzystywany w pomieszczeniach posiadających niskie stropy. Dodatkowym wyposażeniem tego urządzenia może być sterowanie radiowe lub elektryczny napęd wózka. Może również posiadać udźwig do 2 ton i wysięg do 6 metrów. W obydwu przypadkach żurawie posiadają zakres obrotu do 270 stopni.

Żuraw słupowy z obrotem do 360 stopni

Żuraw słupowy posiada zakres pełnego i wielokrotnego obrotu do 360 stopni z wysięgiem do 10 lub 12 metrów i udźwigiem do 6 lub 10 ton. Konstrukcja żurawia daje możliwość wykonania podnoszenia do maksymalnej wysokości, dzięki czemu zostaje optymalnie wykorzystana przestrzeń robocza. Do tego typu żurawia słupowego można zastosować dodatkowo elektryczny napęd obrotu ramienia i wózka lub kasety sterowniczej.

Zastosowanie żurawi słupowych

  Żurawie słupowe mogą być używane w zakładach produkcyjnych, w których nie można zamontować suwnicy, stanowią doskonałe rozwiązanie dla obsługi różnych maszyn. Ponadto usprawniają transport półproduktu na określoną maszynę a także zapewniają odebranie już gotowej części. Żurawie słupowe wykorzystywane są w wielu warsztatach remontowych, jako maszyny stanowiskowe podnoszące. Nawet w przypadku zainstalowania w hali suwnicy, ten rodzaj żurawi jest używany, jako dodatkowa maszyna transportowa. Są to lekkie konstrukcje, które mogą być ustawiane na posadzkach bez robienia fundamentu a obsługiwane są radiowo lub za pomocą kasety. Żurawie są stacjonarne i mogą mieć wciągnik ręczny lub elektryczny z obrotem ręcznym lub elektrycznym. Dzięki wyposażeniu żurawi słupowych w napęd elektryczny obrotu ramienia zostaje w znacznym stopniu podniesiony komfortu obsługi tego urządzenia i zwiększa się bezpieczeństwo pracy.